Flere typer af transport

  • 3 – 4 – 5 – 6 – 7 akslede dobbeltudtrækstrailere med tvangsstyring. Op til 60 meters længde
  • 100 og 200 tons drejekranse med aut. selvsporingsudstyr til efterløber
  • Hydrauliske adaptorer til ophængning af langt selvbærende gods mellem forvogn og efterløber
  • Kedelbroer til langt og højt gods. Op til 130 tons, 25 til 40 meters længde
  • Nedbyggede trailere og blokvogne med udtrækkeligt chassis

Til transport af tunge emner anvendes Goldhofer-THP modulblokvogne, som kan opbygges efter behov.

Blokvognene kan kombineres med udstyr til transport af højt gods f.eks. kedelbro, seng eller med udstyr til transport af langt gods , f.eks. drejekranse eller hydrauliske adaptorer.

Der kan opbygges blokvogne med 2 til 150 aksler sammenkoblet med 3 eller 4 akslede trækkere med eller uden stikaksel.

Blokvognene kan endvidere sammenkobles parallelt, hvorved lastekapaciteten kommer op over 3.000 tons.

  • Baggebro, specielt til selvkørende materiel
  • Senge, lasthøjde 25 – 30 – 40 og 45 cm lastehøjde
  • Hydrauliske adaptere til ophængning af selvbærende gods mellem vognene